Om skolen

Vårt mål er:
Vi ønsker å forløse potensialet i hvert individ, slik at det kan finne sin egen vei gjennom livet.

Vi vil hjelpe våre elever til å bli optimistiske mennesker.                                                                   
Vi vil styrke deres tro på seg selv og deres tillit til medmenneskene sine.

Kunnskapsrikdom skal danne grunnlaget for en positiv aktivitet som rettes ut i verden. 

Kunnskapen skal gjennomarbeides slik at hele mennesket får muligheten til å forbinde seg med den.

Vi vekker det estetiske, kreative mennesket som har sans for kvalitet.                                               
Et slikt menneske har større styrke i motstand og større evne til fornyelse.

Gjennom praktiske fag utvikles jordnærhet og vilje til handling.

Share This: